Còn mở

Post data entry on multiple sites - Long term project

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $25 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
110
Mô tả dự án

We're looking for for people (preferably a team) to help do some data entry work on about 35 sites.

It's simple work HOWEVER we are looking for someone that is organized, hard worker and most important, does the work in a timely fashion.

We provide the data, you copy and past it on sites and provide us the confirmation link.

We'll pay you at the end of each project, once confirmation links have been received.

Let's discuss.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online