Còn mở

Python developer required -- 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $50 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$40 - $70 AUD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Hi,

I have the small multiple project. Details will be shared with winning bidder.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online