Python developer required -- 2

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $40 - $70 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

Hi,

I have the small multiple project. Details will be shared with winning bidder.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online