Remove a picture from Excel file

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £10 - £40 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 41

Mô Tả Dự Án

I have the Excel file (or even a set of Excel and MDB files working as one package somehow - see attached picture) with heavy macros built in. The file can be opened but the worksheet is password protected from any edits. I need to remove a picture which is showing up as you open the file without changing any other functionality and which I can't do myself because the worksheet is prorected.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online