Đã đóng

Research Potential Wholesale Customers

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 AUD / hour
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I run an online business - fashion brand.

I have developed a process for finding wholesale customers.

I am looking for someone that can assist with building this list of potential wholesale customers.

It's important you have a good visual eye and great research skills.

Interest in fashion brands and web scraping skills are a bonus but not essential to apply.

Please include a smiley face at the end of your proposal so I know you have read this :)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online