Đã đóng

Shopify Excel File to Amazon Excel File - 20/03/2017 13:06 EDT

Dự án này đã được trao cho croyprym với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I have a small shopify store. I have an excel file exported from shopify. I want you to convert this into Amazon's accepted excel file. That way I can upload my products to Amazon. You will need to change the shipping weight in shopify (grams) to Amazon (pounds). You will also need to add 15% to the price of each item. Pictures and descriptions are provided in the file, but you will need to add relevant search terms for each product.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online