Shopify Excel File to Amazon Excel File - 20/03/2017 13:06 EDT

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

I have a small shopify store. I have an excel file exported from shopify. I want you to convert this into Amazon's accepted excel file. That way I can upload my products to Amazon. You will need to change the shipping weight in shopify (grams) to Amazon (pounds). You will also need to add 15% to the price of each item. Pictures and descriptions are provided in the file, but you will need to add relevant search terms for each product.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online