Simple copy and paste from PDF to Excel

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 102

Mô Tả Dự Án

Copy data from PDF and paste into Excel sheet. The file selected wines shows which wines (there is a / for the wines that should be selected), the data you get from Tradelist2016, and you paste in to Excel from supplier. I have done 114 wines, and there is probably 300 more to be done. The only data to copy and paste is in column A. You will see what is need to be done if you look at all three files and see what I have done.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online