Còn mở

Statistics Project with Excel

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $12 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Statistics Project with 70% already done by me.

if you know standard deviation, normal distribution plot and all about basic statistics please go ahead and bid only if you know statistics very well!!

Please be as clear as possible. I have things to help you out But I am not sure if it will. if you can do it yourself is better. this assignment should take at most 1 hour if you know statistics and excel very well.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online