Đang Thực Hiện

Traduzir Artigo Em Ingles Para Portugues -- 2

Được trao cho:

anagoldberger

I can translate your article in 3 days or less for USD 20. Relevant Skills and Experience I'm a native Brazilian Portuguese speaker and have more than 40 years of experience in translating from English to Portuguese. Thêm

$25 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0