Đã đóng

Transfer paper bank statements to excel statement

Dự án này đã nhận được 150 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $93 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
150
Mô tả dự án

Hi,

I need some account statements (paper) transferred to excel.

Ideall I want someone who knows how to format the excel sheet for accounting.

I will send you a file with images of all the paper statements. Its about 200 images, but each image only has a few entries to transfer to the excel sheet.

I am happy to pay $80 for this job

Please only get in touch if you can speak and write english and if you have experience with accounts setup with excel

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online