Đã hoàn thành

Transpose 2017 Major League Baseball schedule from ESPN into excel

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sufian121 với giá $15 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Please review the attached template, I need the following:

From the url: [url removed, login to view]

I need the Date, The Away Team (First Team) and the Home Team (Second Team) input into the template as per the example in cells B4:D6. I need this for the period April 3 2017 - October 2 2017.

Please follow the date format used in cell G4 and use the team names as displayed in column I of the template.

Please provide a time estimate. Ideally I'd like this to be delivered within 24 hours.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online