Đã đóng

Type handwritten info from pdfs into excel -- 3

Dự án này đã nhận được 71 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $113 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

Type handwritten info from pdfs into excel. Detailed instructions are attached. Please provide a sample using the excel sheet, data and instructions I have attached. The project will have approximately 2000 lines. I will upload all the data files to dropbox or google drive on April 3rd by 5pm EST and would like to have the project completed by 4/6/17 at 5pm EST if possible. Here's a hint: the finished product for the sample should have 6 data lines.

For the sample you are going to provide me, type into "BLANK walk database [url removed, login to view]" and send it via message.

For the sample you are going to provide me, type into "BLANK walk database [url removed, login to view]" and send it via message.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online