Type handwritten info from pdfs into excel -- 3

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 71

Mô Tả Dự Án

Type handwritten info from pdfs into excel. Detailed instructions are attached. Please provide a sample using the excel sheet, data and instructions I have attached. The project will have approximately 2000 lines. I will upload all the data files to dropbox or google drive on April 3rd by 5pm EST and would like to have the project completed by 4/6/17 at 5pm EST if possible. Here's a hint: the finished product for the sample should have 6 data lines.

For the sample you are going to provide me, type into "BLANK walk database [url removed, login to view]" and send it via message.

For the sample you are going to provide me, type into "BLANK walk database [url removed, login to view]" and send it via message.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online