Đã đóng

++ Virtual Assistant ++

Dự án này đã nhận được 112 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €451 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
112
Mô tả dự án

Hi,

I've an ecommerce website and I'm looking for someone who can help me with customer service and other tasks related to my ecommerce business.

The skills required are:

- Patience

- Attentiveness

- Clear Communication Skills

- Ability to Use "Positive Language"

- Time Management Skills

- Ability to "Read" Customers.

Languages required:

- English

- Better if you know also the Spanish

The work is part time:

Please don't apply if you haven't done an job like this in the past or haven't these skills.

Thanks in advance.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online