Đã hoàn thành

Virtual Personal Assistant & Time Management Expert

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jennalynferanil với giá $15 AUD / hour trong 8 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 AUD / hour
Đã hoàn thành trong
8 ngày
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Looking for a super organised person with the ability to work under minimal instruction. I have a caseload of clients with all their key details on google spreadsheet. The Virtual Assistant will be responsible for monitoring and updating this spreadsheet. I also keep a google calendar that needs managing, monitoring and updating. I need someone to assist me with time management and prioritising my to do tasks. The Virtual Assistant will be required to communicate with the staff underneath me and on behalf of me. At work we use Apple FaceTime to call each other and it would be fantastic if the Virtual Assistant can also use FaceTime. Finally, I will need them to help me with emailing and arranging appointments/meetings.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online