Đã đóng

Virtual assistant Italian and English required

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €493 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I have business in the U.S., U.K. and Italy which requires an excellent knowledge of both English and Italian. We would set up communications with whatsapp, basecamp, evernote and email and hours will be very flexible. The ideal candidate would be able to help me call back contacts for appointments or other information, do research on the internet, help index documents which I scan into evernote...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online