Còn mở

Watch 20h video (fast forward) to extract information on trucks

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $163 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

You are asked to watch some video files (around 20h in total) capturing a road section where some trucks and vans are passing by and fill in a spreadsheet with some information (time, license plate, type of truck...). See [url removed, login to view] and entrance_video_results.xlsx.

The videos are around 19GB. You can download the videos through the link below:

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online