Đã đóng

Watch 20h video (fast forward) to extract information on trucks

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $167 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

You are asked to watch some video files (around 20h in total) capturing a road section where some trucks and vans are passing by and fill in a spreadsheet with some information (time, license plate, type of truck...). See [url removed, login to view] and entrance_video_results.xlsx.

The videos are around 19GB. You can download the videos through the link below:

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online