Watch 40h video (fast forward) to extract information on trucks

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

You are asked to watch some video files (around 40h in total) capturing a road section where some trucks and vans are passing by and fill in a spreadsheet with some information (time, license plate, type of truck...). See [url removed, login to view] and carpark_video_results.xlsx. In these 40h videos, only a very small proportion of all the vehicles are trucks or vans, so you can fast forward to watch these videos.

The videos are around 18GB. You can download the videos through the link below:

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online