Đã hoàn thành

Watch 40h video (fast forward) to extract information on trucks

Dự án này đã kết thúc thành công bởi prem4998 với giá $150 SGD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

You are asked to watch some video files (around 40h in total) capturing a road section where some trucks and vans are passing by and fill in a spreadsheet with some information (time, license plate, type of truck...). See [url removed, login to view] and carpark_video_results.xlsx. In these 40h videos, only a very small proportion of all the vehicles are trucks or vans, so you can fast forward to watch these videos.

The videos are around 18GB. You can download the videos through the link below:

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online