Đã hoàn thành

Web Research and Data Entry

Dự án này đã kết thúc thành công bởi MdJahangir1 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

We are looking for someone to help us to consolidate data from an event attendance list. This will mean using online reference material to build a list of companies with their addresses and key information, and then doing additional web research to gather contact information for these companies.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online