Đã hoàn thành

Web scraping / Create excel databases

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Innovative116 với giá $95 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need web scraping done on businesses in a target geographic area in the U.S. Will need excel database created with multiple fields that include name of business, business category (name of business, business category (retail, home services, food & drink, spa & salon services etc), street address, state, zip code, phone number, website, contact name (if can be found), email (if can be found). Will need a few smaller spreadsheets created after this one too.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online