Đã đóng

Weekly Mailing List Creation

Dự án này đã được trao cho shahiddar với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

First learn an internet research process to obtain information for a weekly mailing list. Manually obtain the data and then create the lists. Then, after the process is mastered create a data scraper to do these tasks in Python. This may lead to an hourly part time position.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online