Đang Thực Hiện

Work from Home. Earn Rs.2,000 daily. No Investment. Part Tim

Wanted Online Internet job workers. Job is only through Internet. Work from home part time jobs. You can earn Rs.750-2000/- daily. These are genuine Data entry jobs & Internet jobs. No Investment required

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel

Xem thêm: full part tim

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13793593

3 freelancer đang chào giá trung bình $130 cho công việc này

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kiariemark1

I have experience in computation and Excel spreadsheet solution

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
salvor5salvor

My vast experience in admin and secretarial positions will enhance the quality of work on this assignment.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0