Đã đóng

Work from Home. Earn Rs.2,000 daily. No Investment. Part Tim

Dự án này vừa được trao cho Dilipjaipur với giá ₹1750 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Wanted Online Internet job workers. Job is only through Internet. Work from home part time jobs. You can earn Rs.750-2000/- daily. These are genuine Data entry jobs & Internet jobs. No Investment required

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online