Đã Đóng

Work from Home. Earn Rs.2,000 daily. No Investment. Part Tim

Wanted Online Internet job workers. Job is only through Internet. Work from home part time jobs. You can earn Rs.750-2000/- daily. These are genuine Data entry jobs & Internet jobs. No Investment required

Kỹ năng: Viết sách, Đánh máy, Nhập liệu, Excel, Xử lý đơn hàng

Xem thêm: full part tim

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Salem, India

Mã Dự Án: #13794670

4 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

sumikanth

How long will it take you to finish the job? I'm a typist with a maximum speed of 120 words per minute. You do the maths for an hour. Proposal: - World class trained typist with plenty of corporate experience - P Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6
$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1
$25 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kplflancer

dedication

$15 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0