Đã đóng

Zoho Guru

Dự án này đã được trao cho yaminisurender với giá $1250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We have recently implemented Zoho CRM. I am looking for a Zoho guru/expert for three projects.

1. Zoho advanced report for analysis of a lease portfolio.

2. Product configurator that is currently built in excel which needs to be created in a zoho application.

3. Billing module.

You must be a super zoho expert.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online