Zoho Guru

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

We have recently implemented Zoho CRM. I am looking for a Zoho guru/expert for three projects.

1. Zoho advanced report for analysis of a lease portfolio.

2. Product configurator that is currently built in excel which needs to be created in a zoho application.

3. Billing module.

You must be a super zoho expert.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online