auto shooting mails through excel

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₹750 - ₹1250 INR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

required to make a vb in excel that can directly fetch file from a particular location or url

and shoot to the concerned email accounts

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online