Đã hoàn thành

compare two spreadsheets totals

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Ashisjena2015 với giá $10 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I need two spreadsheets compared.

1. Packing list from factory - sample attached

2. warehouse count from above spreadsheet - sample attached

Send me a new file with difference +/- in a easy to understand format

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online