Đã đóng

database for runners

Dự án này đã được trao cho ansarrali với giá $13 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 CAD / hour
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I'm looking for someone for searching the web to make a database about runs and races for runners who like to plan to make races in 2017. Here's what I want to have.

I want to have information on all the races in Canada and the US for 2017. Then we could go to other countries.

The information I want is about races of

5 km, 10 km, half marathon, marathon, ultra marathon, trails, ultra trail.

So I want the following information for each race:

Country, city, date ( day and month), race distances, links on the websites of the organizations that make the races. I want to have a database and use this information to present it on my website.

Thank you

Patrick

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online