database for runners

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $8 - $15 CAD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 32

Mô Tả Dự Án

I'm looking for someone for searching the web to make a database about runs and races for runners who like to plan to make races in 2017. Here's what I want to have.

I want to have information on all the races in Canada and the US for 2017. Then we could go to other countries.

The information I want is about races of

5 km, 10 km, half marathon, marathon, ultra marathon, trails, ultra trail.

So I want the following information for each race:

Country, city, date ( day and month), race distances, links on the websites of the organizations that make the races. I want to have a database and use this information to present it on my website.

Thank you

Patrick

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online