excel work super funds listing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 82

Mô Tả Dự Án

I am looking for someone who can make a lisitng of all the super funds in australia.

There are a total of about 242 super fund companies.

So, if there are 10 products in a super fund, all those 10 products need to be in the excel.

There is research involved here, you will need to visit each and very websites.

No data mining and scraping is allowed, since i want accurate names in the excel.

Project deadline is 30 days

PLEASE quote me

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online