Đã đóng

excel work super funds listing

Dự án này đã được trao cho marefin34 với giá $50 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

I am looking for someone who can make a lisitng of all the super funds in australia.

There are a total of about 242 super fund companies.

So, if there are 10 products in a super fund, all those 10 products need to be in the excel.

There is research involved here, you will need to visit each and very websites.

No data mining and scraping is allowed, since i want accurate names in the excel.

Project deadline is 30 days

PLEASE quote me

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online