Đã hoàn thành

To find the transport cost after selected quantity weight volume zip code

Dự án này đã kết thúc thành công bởi The24CarrotsInc với giá €10 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

We have an excel file done for 90%

we are looking for help for complete the formula for calculate the transport cost using 4 different variables

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online