modify existing time sheet spreadsheet to - report / calculate and collate staff / company activities -

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

Internal Staff time sheets. We need to collate data from individual entries into staff sheets. Add formulas to calculate time spent - hide irrelevant cells - provide reports individual reports on daily / weekly / monthly staff activities as well as a combined reports on the companies activities and time spent.

i have attached the current time sheet we use internally - but it has none of the above functions built in.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online