Đã đóng

modify existing time sheet spreadsheet to - report / calculate and collate staff / company activities -

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $410 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Internal Staff time sheets. We need to collate data from individual entries into staff sheets. Add formulas to calculate time spent - hide irrelevant cells - provide reports individual reports on daily / weekly / monthly staff activities as well as a combined reports on the companies activities and time spent.

i have attached the current time sheet we use internally - but it has none of the above functions built in.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online