Còn mở

I need someone to complete surveys and downloads online

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $19 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need someone to do at least 50 surveys, as well as download the files after said survey is complete. This is a really simple task so I'm only going up to 10$, thank you very much.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online