Đã hoàn thành

Do some Excel Work

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nwss1986 với giá $22 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

I have a loot of numbers at Excel sheet, and there is data at a loot of columns, at each column I have a loot of numbers, I want at each column one number that has from the other column different number.

I have a sample file with an explanation, and I can give an explanation about it at the chat.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online