Đã đóng

Do some Excel Work

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1002 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We need a proficient in QuickBooks. Supports accounting by preparing various financial reports, posting transactions to the general ledger, completing cash and general ledger account reconciliations, transmitting data between the credit union and third party vendors/systems, responding to questions related to general ledger accounts, accounts payable, and the like, and backs up other accounting duties as needed. Performs duties in compliance with regulatory requirements including, but not limited to, Generally Accepted Accounting [url removed, login to view] USA CANDIDATE ONLY THANKS

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online