Còn mở

Do some Excel Work

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1040 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

looking for an Administrative Assistant. Job duties would include answering phones, filing, mailing, data entry and assisting customers. Applicant should be detail oriented, organized and able to multitask. Proficiency in Microsoft Office and Sage Peachtree is preferred.

This position requires an individual who expresses professional demeanor in all phases of their work, can remain organized in a fast-paced environment, and who gives extraordinary attention to detail. Requirement; Knowledge of Microsoft Word, Excel, and Outlook is required. Other duties as assigned by Management.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online