Còn mở

Do some Excel Work

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2163 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I would like to have data in MS Word put into a spreadsheet. The Word document is 8 pages long.

Các kỹ năng được yêu cầu
Talisay City, Philippines

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online