Còn mở

Do some Excel Work

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹24959 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

My project will be to maintain a record like balance sheet or the record of any institute, marks record of students and their performance accordingly.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online