Đã đóng

Do some Excel Work

Dự án này đã được trao cho tkannanid với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need a custom spreadsheet that can do Customer/product analytics, databases for tracking, calculators, calendars Reports, Dashboards, organize clients, track Representative sales/expenses/inventory, forecast profit, compare future cost, and create multiple "what if" scenarios.

The Spreadsheets can be password protected and customized to print out invoices, receipts, task lists. Invoices , Auto fill forms and Time trackers.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online