Đã Hủy

Do some Excel Work

helping to entry some data of excel, word, or some database

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Word

Xem thêm: database online data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14677577

7 freelancer đang chào giá trung bình Rp416666/giờ cho công việc này

Rp416666 IDR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp416666 IDR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp416666 IDR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp416666 IDR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp416666 IDR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp416666 IDR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
sazidmusa

A proposal has not yet been provided

Rp416666 IDR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0