Đã đóng

Do some Excel work

Dự án này đã được trao cho sokolzenelak với giá ₱33333 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱30000 - ₱60000 PHP
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I have some work, in an Excel spreadsheet. documentation assistant

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online