Đang Thực Hiện

Do some Excel work

Được trao cho:

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹5609 cho công việc này

₹10000 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nbbist1

Hello sir I can do this task easily and can manage to work 30+ hrs per week. I can give you the best result. Regards Nirajan

₹6666 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rishabkinra97

A proposal has not yet been provided

₹1850 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1750 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0