Đang Thực Hiện

Do some Excel work

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: excel need business home, outsourcing work excel spreadsheet, vba work excel spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14391394

Đã trao cho:

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹5983 cho công việc này

DaniyalAly

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kiiruben2014

Dear Client, In response to your recent advertisement for the position of data entry clerk, I would like to apply for the same. After reading your job description detail I found a close match between my data entry ski Thêm

₹1500 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹11111 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1750 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0