Đang Thực Hiện

Do some Excel work

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: excel need business home, outsourcing work excel spreadsheet, vba work excel spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14399226

Đã trao cho:

₹11111 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹6306 cho công việc này

₹1500 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0