Đang Thực Hiện

Do some Excel work

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel, Microsoft Office

Xem thêm: excel need business home, outsourcing work excel spreadsheet, vba work excel spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14667705

Đã trao cho:

₹12777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bhagyakularathna

i can enter data very fast Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

₹13333 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹13287 cho công việc này

startechoffshore

A proposal has not yet been provided

₹13750 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0