Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data. Yes

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: entry data spreadsheet, membership entry data spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13116209

Đã trao cho:

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1038 cho công việc này

₹600 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Djmaniyar

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0