Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: want excel work, excel work spreasheet set, excel work powerpoint, excel work ocr, excel work bitcoin, data collection spreadsheet excel, entry data processing excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Zambia

Mã Dự Án: #13119047

Đã trao cho:

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $555 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0