Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data research spreadsheet entry, entry data spreadsheet, membership entry data spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13128324

Đã trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹27777 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0