Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: want excel work, excel work spreasheet set, excel work powerpoint, excel work ocr, excel work bitcoin, data collection spreadsheet excel, entry data processing excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Egypt

Mã Dự Án: #13129634

Đã trao cho:

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $88 cho công việc này

suhailjukaku7

Hi, I'm new to freelancer.com but I'm experienced for this task. Please text me so that we can discuss the project further.

$55 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$55 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0