Do some data entry

Đang Thực Hiện

Đã trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹25925 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹22222 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
farhannaqvi7

give me one chace i can show my skills to you i have 3 year experience in accounts work.and i am really hardworking person ..

₹22222 INR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0