Do some data entry

  • Tình trạng Đang Mở
  • Ngân sách $30 - $250 USD
  • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

Melakukan sejumlah pekerjaan Excel Memasukan data ke komputer atau menyalin data untuk di masukan ke Excel ato word

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

  • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online