Đang Thực Hiện

Do some data entry

Melakukan sejumlah pekerjaan Excel input dan output data keluar masuk barang menjumlahkan total barang masuk dan barang keluar, stock upname barang dll

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: melakukan sejumlah pekerjaan excel, php mysql entry data, google entry data, smart entry data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #13459351

Đã trao cho:

Froelich25

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0