Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data.

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data research spreadsheet entry, entry data spreadsheet, membership entry data spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13464161

Đã trao cho:

aah56be9f691a00f

Respected Buyer I got your point but I need some information about the assignment. So please contact me first. Thanks

₹13888 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹16666 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0